Амжилт хүсэе

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч орон тоонд томилогдсон дэслэгч Б.Болорцэцэгтээ ажлын амжилт хүсэе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button