Тус төв нь 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Нийт ахмад настанууддаа хүндэтгэл үзүүлэн Бэлтгэл хурандаа Б.Доржбатын ”Хөдөлмөр алдар”-ыг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button