Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/220 дугаар тушаалаар батлагдсан “ШШГБ-ын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус төвийн нийгмийн ажилтны албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах ахлагч Н.Батдэлгэрт Ковед-19 цар тахал Боловсролын салбарт ихээхэн нөлөөлж “Сургууль, цэцэрлэгийн хичээл, сургалтын хөтөлбөр”-ийг цахим хэлбэрээр буюу телевизор, интернэт орчинд байршуулан явагдаж байгаатай холбогдуулан Харилцаа холбооны “Юнител” компанитай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд нийгмийн ажилтны албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах ахлагч Н.Батдэлгэрийн гэр /сургуулийн насны 2 хүүхдийг хуваарьт хичээл, сургалтын хөтөлбөрөөс хоцрохгүй байлгах зорилгоор/-т 1 жилийн эрхтэй “Гэр интернэт”-ийн төхөөрөмж болон 88048526 дугаарыг 29,900 төгрөгийн байгууллагын багцад оруулан 1 жилийн хугацаанд үнэ төлбөр /нийт 845,000 төгрөг/-гүй ашиглах эрхийн бичгийг олгосон.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button