Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/220 дугаар тушаалаар батлагдсан “ШШГБ-ын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус төвийн жолооч, ахлах ахлагч Г.Батхуягт 500.000 /таван зуун мянга/ төгрөг, хамгаалалтын ажилтан, дэд ахлагч М.Батхишигт ”Өргөө цагаан гэр”-ийг нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг үзүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button